Welkom op Postex 2018

Voor elke postzegelverzamelaar wat wils
Stichting Postex organiseert i.s.m. de Gezamenlijke Stuurgroep Evenementen (GSE), een samenwerkingsverband van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF), de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) en PostNL, dit jaar voor de twintigste  maal de nationale Postzegelshow POSTEX 2018.

Een groots filatelistisch evenement voor de verzamelaar en het hele gezin. Met een actief kijk-doe- programma met onder andere:
Jeugdfilatelie, handelarenstands, PostNL, Dag van de Postzegel, promotiestands van gespecialiseerde filatelisten verenigingen, tentoonstelling, postzegelbergen, gratis taxaties van verzamelingen en losse postzegels en nog veel meer.

Verkoop van Postzegels en toebehoren
Tentoonstelling van postzegel verzamelingen
activiteiten voor het hele gezin!

Postex Nieuwsbrief